# هنوزم

هنوزم...

                                       هنوزم صدای نفسهاتو من می شنوم           ..... *********             هنوز هم، همان رویای دیوانه ی          دوست داشتنی تو ام            فقط اندکی عاقل شده ... ادامه مطلب
/ 56 نظر / 9 بازدید