# دوئل

دوئل

  گاهی انسانهادر میان مراودات اجتماعی دچار رفتارهای عجیبی می شن:         خودخوری و سکوت نابجا  رو جایگزین احترام! خودخواهی و غرور و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید