# به_همین_سادگی

به همین سادگی

    بیا باهم معامله کنیم :       من رویای تو را پس میدهم       تو دنیای مرا به من برگردان        به همین سادگی باهم بی حساب میشویم،         حاضری؟
/ 0 نظر / 17 بازدید