بهشت ثامن

حالمو زیبا کن!....

..............................

بهشت ثامن

 

سفید

 

مثل آرامش

 

مثل رویا

 

مثل یک التهاب و ترس شیرین

 

 یا شاید هم

 

مثل مرگ

 

سفید ِسفید

/ 0 نظر / 4 بازدید