افسوس

 

" گناه را با طلا اندود کن، 

 

تا نیزه ی نیرومند عدالت

  

بی آنکه صدمه ای دیده باشد، بشکند."

 

 

                                                "شکسپیر"

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید