بسوخت

 

 

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت    آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

 

تنم از واسطه ی دوری دلبر بگداخت                جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

 

هر که زنجیر سر زلف گرهگیر تو دید           شد پریشان و دلش بر من دیوانه بسوخت

 

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع     دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت

 

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست      همچو لاله جگرم بی می و پیمانه بسوخت

 

ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم          فرقه از سر بدر آورد و به شکرانه بسوخت

 

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است    چومن از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت

 

ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی      که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

/ 0 نظر / 28 بازدید