گوش شنوا

 

طول موج صدای خداوند انقدر بلنده که هر کسی نمی تونه بشنوه

فقط گوش شنوا میخواد!

 

خوب گوش کن!

 

میشنوی؟

 

 

منطقه تفریحی خجیر

/ 0 نظر / 4 بازدید