شیدایی

 

هیچ چیز مثل طبیعت نمیتونه منو انقدر سرخوش وشیدا کنه...

تا رهایی ...تا محو شدن... .

طبیعت بهانه است .این شیدایی از آن توست!

 ___________________________

 

"...سیزدهمین روز هر ماه به نام ایزد تیشتر (آورنده ی باران)نامگذاری

 شده است ودر اندیشه ی باستانی نه تنها نحس نیست ،بلکه مقدس

 و شایان تکریم است.

 

در مورد سیزده بدر...

مرسوم است که در این روز سبزه های سفره هفت سین را به عنوان

هدیه به آناهیتا "الهه آبهای روان"به آب میسپارند... ."

 

                                     

/ 0 نظر / 3 بازدید