فراتر از بودن

 

برای آنکه بتوان کمی ، حتی شده کمی زندگی کرد،باید دوبار متولد

 

شویم:

 

ابتدا تولد جسم مان است و سپس تولد روح مان.

 

هر دو تولد مانند کنده شدن می مانند .

 

تولد اول بدن را به این دنیا می کشاند و تولد دوم ،روح را به آسمان پرواز

 

 می دهد.

 

…………..

……..

…..

 

کریستین بوبن-فراتر از بودن

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید