به همین سادگی

 

 

بیا باهم معامله کنیم :

 

 

 

من رویای تو را پس میدهم

 

 

 

تو دنیای مرا به من برگردان

 

 

 

 به همین سادگی باهم بی حساب میشویم،

 

 

 

 

حاضری؟

/ 0 نظر / 3 بازدید