اگر...

دکتر علی شریعتی:

اگر خدا را از طبیعت،"علی " را از تاریخ و معبد را از زمین برداریم .

 

طبیعت، قبرستانی متروک ،تاریخ، دالانی تاریک و زمین ،خاکروبه ای

سرد و زشت می شود.

....

...

..

.

چه وحشتناک می شود!چه وحشتناک!زمستان در زمستان ،ظلمت در

ظلمت !

واقعا چه وحشتناک است تصور طبیعت بی خدا ،تاریخ بی "علی"

و زمین بی معبد!

 

/ 0 نظر / 12 بازدید