ستایش

 

آلبرت انیشتن:"دین ِ من عبارت است از ستایش ناچیزی از روح ازلی که

 

خود را با جزئیات بسیار ظریفی آشکار می سازد و من با تفکرات سست

 

 و ناتوان خود آن را درک می کنم."

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید