معجزه عشق!

 

آن‌ چه‌ زمین‌ را نجات‌ خواهد داد عشق‌ است‌، نه‌ معجزه!‌

 

 

                                                                باب پنجم - مسیح سرگردان

 

 

 با تمام احترامی که برای نویسنده این اثر قائلم ، معتقدم:

 

آنچه زمین را نجان خواهد داد معجزه عشق است!

/ 0 نظر / 35 بازدید