خداوند نزدیک است

 

 یک ترانه کهن عرب اینگونه آغاز می شود:"فقط خداوند و خود  ِ من

آنچه را  که در قلبم میگذرد ،میدانیم."

...                                  

..

.

  

شاید اغراق باشه اگه بگم گاه لحظه ها ی سال 90به اندازه ی یک عمر

 سپری شد اما صادقانه باید بگم روزهایی بود که به اندازه ی یک سال

 گذشت.

 

هر نفسم به مرگ بی شباهت نبود!

 

به یک اشاره ی تو معجزه محال نیست... 

 

اشکهایم را به لبخند ِ تو پیوند زده ام...............................

__________________________

 

1/به نابودی کشوندیم تا بدونم      همه دارو ندار ِ من تو بودی

بدونم هر چه بودم بی تو هیچم     بدونم فرصت بودن تو بودی

 

                                               شاعر:دکتر افشین یداللهی

 

2/بی گناهی کم گناهی نیست در دامان عشق

    یوسف از پاکدامانی به زندان می رود

 

                                                شاعر؟

 

3/من عاشق چشمت شدم         نه عقل بود و نه دلی

  چیزی نمیدانم از این                 دیوانگی یا عاقلی

 

                                            شاعر: دکتر افشین یداللهی

 

4/ کافر اگر عاشق شود             بی پرده مومن میشود

چیزی شبیه معجزه                 با عشق ممکن میشود              

 

                  شاعر: دکتر افشین یداللهی 

/ 0 نظر / 12 بازدید