تلنگر

 

 امام صادق (ع):کسی که عفو کند ،خداوند به همان اندازه

 

 

از گناهانش را می بخشد.

 

****************************

 

 

 

گاهی  اوقات سلسله ای ازاتفاقات مثل یک پازل جوری چیده

 

 

 

 

میشه که انسان ناگزیر در زمان و مکان نامناسبی قرار میگیره

 

 

 

 

 

و به جای عکس العمل مناسب ،منطقی و مدیریت بحران خودش هم

 

 

  

  به بحران دامن می زنه  –البته هیچکدوم توجیه مناسبی نیست

 

 

 

  اما  انسان ممکن الخطا است- وپس از مدتی کوتاه تازه متوجه میشه

 

 

 

 با تغییر زاویه دید می تونسته نگاهی منطقی، صحیح  ومتفاوت  به ماجرا

 

 

داشته باشه.

 

 

 

 

 

    در جایی خوندم که اعتراف به اشتباه سنگین ترین مجازاته...

 

 

 

 البته نمیشه منکر شد که  بخشیدن از طلب بخشش کردن سخت تره...

 

 

 

 ولی سخت ترین و مهمترین بخش قضیه فهمیدن و قبول کردن اشتباه ،

 

 

 اقدام  جهت جبران  ورفع تنازعات ، طلب بخشش  و  از همه مهمتر

 

 

 شناخت و تقویت جنبه های مثبت رفتاری و همچنین از بین بردن

 

 

 

 شاخه های زائدی که دور تا دور  روح ما رو  احاطه کرده.

 

 

 

  

 امید که اتفاقات هر چند تلخ تلنگری باشه برای فهمیدن  ، جبران کردن

 

 

و درس گرفتن  ،طلب بخشش و بخشیدن.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید