گوشه ی دنج

 

مهم نیست کجای این جهان ایستاده ام !

مهم این است هر جای این دنیا که باشم

 همواره گوشه ی دنج یک معبد متعلق به من است.

                                شهر مقدس قم – 5 شنبه 17/1/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید