تا هستی قسمتم بارونه...

تو رو به هر بهانه ای دوست دارم  نه چون بی بهانه دوستم داری!

دوستت دارم نه به دلیل اینکه  اسمت مادر ِ!

چون  با تمام وجودت مادری...

درنفس به نفس عمرت  و تک تک لحظه هات 

از ابتدای خلقت تا انتهای زمان...............................

با این حال:

حتی اگه تنها  بهانه ی دوست داشتنت  اسمت باشه

بازهم دوست داشتنی ترینی!

 

پس:

 

تا هستی قسمتم بارونه...

 

/ 0 نظر / 18 بازدید