این روزها...

 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت  است  بر جریده ی عالم  دوام  ما

___________________________

در کتاب گفتارهای معنوی استاد مرتضی مطهری آمده است:

 

وقتی حر نزد امام حسین (ع) آمد اولین جمله اش این بود؟آیا توبه ی

من قبول است؟و امام فرمودند:بله.

کرم حسینی را ببینید!نفرمود این چه توبه ای است؟حالا که مارا به

این بدبختی نشانده ای آمده ای توبه کنی؟

ولی حسین اینجوری فکر نمی کند.حسین همه اش دنبال هدایت مردم

 است اگر بعد از اینکه تمام جوانانش هم کشته شدند لشکریان عمر

سعد توبه می کردتد میگفت توبه همه تان را قبول میکنم بدلیل اینکه

یزید بن معاویه بعد از حادثه کربلا به علی بن حسین (ع)میگوید:آیا اگر

من توبه کنم قبول میشود؟فرمودند:بله .تو اگر واقعا توبه کنی قبول

میشود ولی او توبه نکرد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید